درباره شرکت پادتن گستر ایثار

پادتن گستر اولین تولید کننده دانش بنیان کیت های تشخیص طبی در ایران است.

فعالیت ما از سال 1384 با تحقیق و توسعه روی تولید انواع آنتی بادی و کیت های تشخیص طبی الایزا و رادیوایمونوسی شروع شد و امروز 10 نوع از انواع کیت های تشخیص طبی را به صورت انبوه تولید و عرضه میکنیم.

شرکت پادتن گستر ایثار

معرفی اعضای شرکت

مهدی افضل

مهدی افضل

مدیر اجرایی
نام همکار

نام همکار

سمت

تخصص ها

متن توضیح

متن توضیح 

تخصص دوم
تخصص اول
مشتری
مشتری
مشتری